Avfolkningen av landsbygden hänger starkt ihop med den mekanisering och snabba utveckling som jordbruket har genomgått sedan 1960-talets småskaliga jordbruk.

Under parollen ”Hela Sverige ska leva” har man samlats för att skapa opinion mot avfolkningen och för att göra det möjligt för fler att bo i landsbygden. Det krävs antagligen stora satsningar av samhället för att vända utvecklingen. Flytten in till städerna pågår och att vända den flyttströmmen är inte helt enkelt. Det och mycket annat kan du läsa om här på sidan.

Det är inte omöjligt att ändra på tingens ordning och vi vill på den här sajten presentera olika projekt och åtgärder som har tagits fram av flera statliga och kommunala organ för att bevara en levande landsbygd. Det handlar ibland om stödåtgärder i form av projektstöd till smarta idéer, och ibland handlar det om att göra förändringar i statliga och kommunala regelverk. Vi tycker att det är viktigt att sprida kunskap om lyckade lokala satsningar, samma åtgärder kan troligen hjälpa till att skapa lyckad verksamhet någon annanstans i landet.

Kärnan i de lyckade projekten har varit de människor som bor på orten eller i närsamhället, det är ju deras egna livsbetingelser de vill rädda. För ett lyckat resultat måste det finnas eldsjälar lokalt. Inte sällan består dessa eldsjälar av lantbrukare som vill se ett levande samhälle runt omkring sig. För att överleva som lantbrukare i Sverige idag behöver du ha mer än en sträng på din lyra, och det är där som många spännande projekt växer fram som sedan övergår i verksamhet. Vårt självpåtagna uppdrag är att ge dig information och verktyg att utveckla din hembygd.