Bygga hus – ventilationen

Ventilationen är en väldigt viktig del av hemmet som inte alltid får den uppmärksamhet den bör. Det finns ett antal olika sorters ventilation och här tittar vi på vilka dessa är och hur de fungerar.

Självdrag

Ventilationstypen självdrag är grundat på temperaturskillnaden inomhus och utomhus. Varm luft inne stiger och går ut till det fria. Detta skapar ett undertryck som suger in ersättningsluft genom exempelvis springventiler i fönster. Denna ventilation fungerar därför bäst på vintern och sämst på sommaren. Fördelen är väldigt lågt underhåll och billigt att installera.

Mekanisk frånluft

Mekanisk frånluft kommer i två varianter: med eller utan värmeåtervinning. Detta fungerar genom att ha en fläkt i ett gemensamt kalassystem från all utsugspunkter i huset. Man kan med fördel installera en frånluftsventil i varje sovrum och i vardagsrummet också. Har man ett system med värmeåtervinning kan värmen i frånluften återvinnas med hjälp av en värmepump eller värmeväxlare. Detta kan spara upp till 50% av energin för uppvärmning av hemmet.

Mekaniskt från- och tilluft

I målsättningen att bygga ordentligt täta hus behöver man dock även tänka på tilluften. Här behövs mer kontrollerad ventilation, vilket är där systemen kallade mekaniskt från- och tilluft kommer in i bilden. Precis som vanliga mekaniska frånluftssystem kommer från- och tilluft med eller utan värmeåtervinning. De med värmeåtervinning är idag de vanligaste systemen vid nyproduktion och har många fördelar. Detta är dock det system som kräver mest underhåll och mest expertis vid installation.

Val av system

För alla som bygger nytt idag är det knappast svårt i dagsläget. Ett system med mekaniskt från- och tilluft med värmeåtervinning är helt klart det bästa för huset. Alla hus som byggs för att vara täta och energieffektiva kommer att kräva ett system som detta, eller något mer avancerat som kan dyka upp i framtiden. Att dock byta till ett sådant system i ett redan byggt hus kan visa sig mer problematiskt.