Ekologiskt eller inte

Att välja ekologiskt odlad eller framställd mat har blivit en trend som bara tycks växa. Frågan om ekologisk odling är bättre ur miljösynpunkt och om ekologisk mat är nyttigare debatteras ständigt, och vanligt är att debattens vågor går som högst då nya lagförslag eller direktiv från EU är på gång.

Är ekologisk mat nyttigare?

Det är en väldigt svår fråga att svara på då det är näst intill omöjligt att mäta effekten av att välja ekologisk mat. Vi utsätts för så många olika kemikalier i vår vardag så det är svårt att påvisa att den som väljer enbart ekologiskt framställda livsmedel har lägre halter av kemikalier i kroppen som den som väljer att äta konventionellt framställda livsmedel. Många hävdar att den smakar bättre, men det avfärdas av kritikerna med att det är en högst personlig upplevelse. Man har vid tester kunnat påvisa att ekologisk mjölk har ett större innehåll av fleromättade fettsyror och att ekologisk mat i övrigt innehåller mer antioxidanter.

Är ekologisk odling bättre för miljön?

Här är det många komponenter att ta hänsyn till. De som odlar ekologiskt utsätts helt klart mycket mindre för kemikalier och bekämpningsmedel då de inte använder sådana. Just nu förbereds ett förslag inom EU om att förbjuda glyfosfat (Roundup) som är det vanligaste bekämpningsmedlet mot ogräs. Det har tidigare ansetts som ofarligt, men nu har inställningen ändrats och man anser att det inte är helt klarlagt att det skulle vara harmlöst.

Användningen av konstgödsel är en annan diskussionspunkt. Belackarna hävdar att gödning med konstgödsel skapar läckage av kväve och därmed övergödning av insjöar och vattendrag, medan lantbrukarna menar att de inte använder mer än nödvändigt då konstgödsel kostar mycket pengar. De hävdar i stället att användandet av naturgödsel vid ekologisk odling förorsakar större läckage då sådan gödsling sker på bara jordar där inga växter finns som kan ta upp näringsämnena i gödseln till skillnad mot konstgödseln som sprids på växande grödor.

Det finns alltså argument både för och emot ekologisk livsmedelsframställning, och bäst är nog att ekologisk och konventionell odling får leva sida vid sida.