Riva och bygga nytt

Står du inför beslutet om att riva och bygga nytt eller renovera befintlig byggnad? Det kanske bara är så att du köpt en tomt och det är den som du vill komma åt för att bygga något nytt på den. Det kan finnas olika skäl till varför man väljer att riva ett hus. Det första man bör göra innan man sätter igång är att kolla om det behövs ett rivningslov eller om det räcker med en anmälan om att du ska riva. Vi förklarar delarna i det hela mer i artikeln här nedan.

Om du befinner dig inom detaljplanerat område så finns det regler om vad som får byggas och vad som får rivas. Kolla alltid upp med den kommun där du vill riva ett hus för att se vad som gäller. Oavsett om det är ett rivningslov eller en anmälan för rivning som ska göras så får du inte påbörja din rivning förrän allt är klart med kommunen och du får ett startbesked. Efter beskedet har getts så har man två år på sig att starta rivningen och måste avslutas inom fem år från dagen då beslutet togs om rivningen.

Idag så är det viktigt att man hanterar avfallet på rätt sätt. Skapa en rivningsplan så att allt avfall hanteras på rätt sätt. Inventera vilka typer av material som kan komma att finnas vid rivningen för att skapa en bar blid hur detta ska hanteras. Se till att använda de maskiner och verktyg som underlättar det hela vid rivning av ett hus eller byggnad som ska tas ner. I de flesta fall så sorterar man bygg- och rivningsavfall på plats. Detta för att underlätta vid senare hantering av detta avfall på återvinningscentral.